Bouwcommissie

Het Mauritiusgebouw heeft in de afgelopen jaren al aan diverse evenementen en activiteiten ruimte geboden. Al snel werd duidelijk dat het gebouw niet meer geheel voldoet aan de huidige wensen van organisaties, onvoldoende multifunctioneel kan worden ingezet en een meer eigentijdse uitstraling nodig heeft. Deze transformatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, omdat er nogal wat kosten mee gemoeid zijn.

Om tot een goed verbouwingsplan en bijbehorend investeringsplan te komen, is in 2019 een bouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een bestuurslid, een lid uit de locatieraad van de geloofsgemeenschap, betrokken coöperatie-leden en medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf op inrichting van gebouwen. Allen werken mee op vrijwillige basis voor de Coöperatie. Vanuit het bestuur is een Programma van Eisen opgesteld, waarmee de bouwcommissie aan de slag is gegaan. Sinds eind 2020 wordt de bouwcommissie begeleidt door een externe projectleider.

De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium uitgevoerd en houden onder meer het volgende in: ⁃ verwijderen houten vlonder t.b.v. toegankelijkheid ⁃ een grote keuken met barvoorziening richting de hal en richting de grote zaal ⁃ toiletgroepen in de zijgevelnissen ⁃ nieuwe eigentijdse 24-uurskamers voor opbaringen ⁃ vergroten en moderniseren van de hal. De bestaande Mariakapel wordt afgeschermd, waardoor er een klein kerkje ontstaat in het Mauritiusgebouw.

Vanwege de hoge kosten die deze verbouwing met zich meebrengt, gaat de Coöperatie op zoek naar subsidies en fondsen. Als dit lukt hopen we in het najaar van 2021 te kunnen starten en medio 2022 klaar te zijn.