Lid worden

Draagt u het Mauritiusgebouw ook een warm hart toe? Wordt dan lid van onze Coöperatie.

Voor € 25,00 per jaar ontvangt u één certificaat. Als lid heeft u met korting toegang tot alle door de Coöperatie georganiseerde activiteiten. U krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waar u tevens stemrecht heeft. Daarnaast ontvangt u met regelmaat onze nieuwsbrieven, zodat u op de hoogte blijft van alle mooie activiteiten die in het gebouw plaatsvinden en waar de verschillende commissies zich mee bezig houden.

U kunt zich inschrijven door bijgaand formulier in te vullen.