Missie en Visie

In ons beleidsplan hebben we de volgende missie en visie opgenomen:

De Coöperatie is opgericht om vanuit een monumentaal gebouw met grote historische waarde in het hart van Silvolde activiteiten te organiseren en een plek te bieden wat meer is dan een kerkgebouw voor ontmoeten, verbinden, beleven, inspireren en genieten voor de inwoners van Silvolde en daarbuiten. We hebben als doel het ondersteunen en bevorderen van de leefbaarheid in Silvolde en omstreken.

We willen dit bereiken door:

  • Het ontwikkelen en organiseren van sociaal culturele en religieuze activiteiten;
  • Het bevorderen van het sociaal economisch leefklimaat;
  • Het bevorderen van samenwerking met en tussen organisaties werkzaam binnen de gemeenschap van Silvolde en omstreken;
  • Het verkrijgen, beheren en duurzaam exploiteren van het Mauritiusgebouw;
  • Het onderhouden van contacten met diverse publiekrechtelijke, semipublieke en kerkelijke organisaties die bij hun werkzaamheden contacten onderhouden met of werkzaam zijn in Silvolde en omstreken;
  • Het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
  • Het oprichten van, het deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doelt dat daartoe bevorderlijk kan zijn.