Over ons

In juni 2018 is de Coöperatie Mauritius u.a. opgericht. Een paar maanden later vond de overdracht plaats van het Mauritiusgebouw door de Parochie aan de Coöperatie. De Coöperatie is opgericht om vanuit een monumentaal gebouw met grote historische waarde in het hart van Silvolde activiteiten te organiseren en mensen een plek te bieden waar ontmoeten, verbinden, beleven, inspireren en genieten hoog in het vaandel staan. Kortom we willen de leefbaarheid van Silvolde en omstreken ondersteunen en bevorderen. Dit alles gebeurt op basis van een hele groep vrijwilligers die zich nauw betrokken voelen bij de Coöperatie.

Coöperatie Mauritius kent, naast de Algemene Ledenvergadering, een bestuur en een Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht: Maurice Kingma, secretaris ⁃ Jos Bergevoet, penningmeester

Samenstelling huidig bestuur: ⁃ Anna Ermers, voorzitter ⁃ Joost van Dijk, algemeen bestuurslid ⁃ Martin Pragt, algemeen bestuurslid ⁃ Harry de Kort, algemeen bestuurslid ⁃ Wendy Angenent, secretaris ⁃ Robert Lette, aspirant bestuurslid

Naast het bestuur zijn er nog diverse groepen actief zoals een bouwcommissie, een activiteitencommissie, een groep voor hand- en spandiensten en een koffie-/theegroep. Al deze mensen zetten zich belangeloos in om gezamenlijk een ommekeer teweeg te brengen in ‘als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we wat we altijd kregen’.