De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op 31 oktober om 20:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zijn al onze leden welkom in het Mauritiusgebouw om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en plannen.  Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen, dus als je ideeën hebt of je in wil zetten: we horen graag van je tijdens de ALV! De deur van de zij-ingang zal vanaf 19:45 uur open zijn.

Agenda

1. Opening
2. Notulen ALV 18 oktober 2022
3. Stand van zaken
4. Naamgeving gebouw
5. Jaarverslag 2022
6. Jaarcijfers 2022 en verslag kascommissie
7. Dechargeverlening jaarcijfers en jaarverslag 2022
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Doorblik cijfers 2023 en begroting 2024
10. Rondvraag
11. Afsluiting